Vaše garáž (0)

Novinky

Správná geometrie = lepší jízdní vlastnosti vozidla a úspora pneu a PHM

 19.7.2016

Firma Truck servis Praha s.r.o. se zabývá měřením geometrie rámů a náprav všech typů nákladních, užitkových vozidel a autobusů. Správná geometrie rámů a náprav napomáhá ke snížení spotřeby vozidla, k lepším jízdním vlastnostem a ovladatelnosti vozidla a k prodloužení životnosti pneumatik.

Ke zjištění stavu geometrie vozidla firma používá švédský kamerový měřící systém TruckCam SW. Součástí každého měření je vystavení certifikovaného protokolu před i po ukončení opravy vozidel. Měření je samozřejmostí u oprav vozidla po havárii, kde je riziko špatné geometrie vozidla.

Měření lze provést na základě žádosti přímo u zákazníka. Měření geometrie je mobilní. Pro měření není podmínkou absolutně rovná podlaha. Tuto službu požadují zákazníci nebo pojišťovny ke zjištění stavu vozidla vždy po havárii.

Od koho koupit ojeté nákladní vozidlo?

 10.7.2015

Pokud se rozhodnete koupit ojeté nákladní vozidlo, měli by jste se kromě samotného vozidla, zajímat také o toho, kdo vám vozidlo nabízí. Zejména by Vás mělo zajímat, co bude, když po koupi vozidla zjistíte na vozidle nějakou závadu. Pokud prodávající nebude mít vlastní dílny, máte okamžitě problém. Tato situace nastává mnohem častěji právě u prodejců, kteří dílny nemají, než u prodejců s vlastními dílnami. Ti první, tj. bez servisního zázemí vozidlo nakoupí a obratem ho prodávají. Nemají ani kde by prodávané vozidlo  servisovali /vyměnili olejové náplně a filtry/,  zkontrolovali závady diagnostikou,  natož aby mohli případné závady odstranit. Snaží se hlavně vozidlo připravit  z estetického pohledu umytím vozidla a retušemi barvou. A  mnozí ani to ne. Z  tohoto důvodu by pro kupujícího neměla být cena rozhodujícím kritériem při koupi, ale zajímat se o to, co se bude dít až zjistíte závadu na vozidle.

Truck servis se dlouhodobě  zabývá prodejem použitých nákladních vozidel. Vozidla dováží  ze států EU,  převážně ze SRN, kde je nabídka největší. Je tam také největší předpoklad toho, že vozidlo bylo řádně užíváno a také pravidelně servisováno. Truck servis vozidla dováží velmi často tzv. na zakázku. Kupující si sice vybere z  nabídky v katalogu vozidel, ale velmi často chce ještě něco, co katalogové vozidlo nemá. Truck velmi rychle nabídne vozidlo ve specifikaci, kterou zákazník požaduje.

Zákazníci při koupi vozidla prostřednictvím naší společnosti oceňují zejména to, že jsme firma, která disponuje kvalitním servisním zázemím a technologickým vybavením na servis a opravy nákladních vozidel /viz. služby/. Každé vozidlo, které u nás zákazník kupuje, prochází předprodejním servisem. Nejprve je vozidlo prověřeno diagnostikou, která ukáže případné závady na vozidle. Poté jsou zjišťovány případné vady funkčnosti nástavby. Dále servis provede výměnu filtrů a olejových náplní. Následuje umytí vozidla a vyčistění interiéru kabiny.

Vozidlo je prověřeno technickou prohlídkou v STK a je vystaven český TP. Teprve nyní je vozidlo předáno zákazníkovi. Tímto obchod nekončí. Zákazník je informován o záručních podmínkách na vozidlo a možnosti jeho servisu v našich dílnách.

Těchto předností společnosti Truck servis si naši zákazníci vysoce cení.

Pojišťovny a totální škoda havarovaného vozidla

 24.6.2015

Společnost Truck servis se stále častěji setkává s tím, že pojišťovny mají snahu hodnotit více poškozená vozidla jako totální škodu a tím je vyřadí z provozu. Záměrem pojišťoven je snížit výplaty pojistného na jejich případnou opravu. Při totální škodě pojišťovna vychází z tzv. obvyklé /obecné/ ceny vozidla před havárií. Při jejím určení pojišťovny vycházejí z tržní ceny podobných vozidel na internetovém trhu. Cenový rozptyl je značný a pojišťovny jdou na jejich spodní hranici. S touto cenou porovnávají cenu opravy vozidla, při jejíž kalkulaci vycházejí z toho, že veškeré poškozené díly včetně těch nejdražších jako např. kabiny, rámu, nástavby apd. budou nahrazeny novými díly. Samozřejmě při ceně nové kabiny 300 až 500 tis. Kč, nebo ceně nového rámu včetně výměny 500 až 700 tis. Kč je snadné dostat cenu opravy tak vysoko, že převýší tzv. obvyklou cenu vozidla před havárií. Podobně  určují cenu opravy i autorizované servisy, které mají slušné marže na nové díly použité při opravě.

Cenu zbytků, tj. cenu poškozeného vozidla určuje pojišťovna dražbou v systému Totalcar.cz. Vydraženou cenu za vozidlo  pojišťovna určí jako cenu zbytků. Pojišťovna od ceny obvyklé, kterou sama určí, odečte /vydraženou cenu/  cenu zbytků a spoluúčast a zůstatek vyplatí vlastníkovi /pojištěnci/ vozidla.

Horší situace nastane v případě, že je vozidlo v leasingu. V takovém případě si leasingová společnost odečte od vyplaceného pojistného zbylé splátky a navíc ještě částku za předčasné ukončení leasingu. V tomto případě provozovatel vozidla tzv. spláče nad výdělkem. Přijde o vozidlo a vyplaceno dostane tzv. nula, nula nic.

Z toho vyplývá následující. Pokud se dostanete do situace, že pojišťovna chce vyřadit Vaše vozidlo z provozu tj. dát vozidlo do tzv. totální škody, obraťte se na nás a my Vám poradíme a ekonomicky zdůvodníme, jaký postup v této situaci bude pro Vás nejvýhodnější.

 

Nové služby

 7.10.2014

  • prodej nákladních vozidel

  • dovoz nákladních vozidel

  • opravy nákladních vozidel